Riigisaladusele juurdepääsuloaks vajalikud dokumendid

Füüsiliselt isikult:

  • riigisaladusele juurdepääsu loa taotlus
  • riigisaladusele juurdepääsu loa taotleja ja pikendaja ankeet
  • füüsilise isiku kinnitus hoida teatavaks saavat riigisaladust
  • füüsilise isiku kirjalik nõusolek
  • riigisaladusele juurdepääsu loa kehtivuse pikendamise taotlus

Juriidiliselt isikult:

  • riigisaladuse töötlemise loa taotlus
  • riigisaladuse töötlemise loa taotleja ja kehtivusaja pikendaja ankeet
  • juriidilise isiku kinnitus hoida teatavaks saavat riigisaladust
  • juriidilise isiku kirjalik nõusolek
  • riigisaladuse töötlemise loa kehtivuse pikendamise taotlus