Riigisaladusele juurdepääsuloaks vajalikud dokumendid

Füüsiliselt isikult:

 • riigisaladusele juurdepääsu loa taotlus
 • riigisaladusele juurdepääsu loa taotleja ja pikendaja ankeet
 • füüsilise isiku kinnitus hoida teatavaks saavat riigisaladust
 • füüsilise isiku kirjalik nõusolek
 • riigisaladusele juurdepääsu loa kehtivuse pikendamise taotlus

Juriidiliselt isikult:

 • riigisaladuse töötlemise loa taotlus
 • riigisaladuse töötlemise loa taotleja ankeet
 • juriidilise isiku kinnitus hoida teatavaks saavat riigisaladust
 • juriidilise isiku kirjalik nõusolek
 • riigisaladuse töötlemise loa kehtivuse pikendamise taotlus
 • riigisaladuse töötlemise loa pikendaja ankeet (täidetakse loa kehtivuse pikendamise taotlemisel)