Kaitsepolitseiamet 100

Kaitsepolitsei Lääne osakonda juhib Veiko Germann

Kaitsepolitseiameti Lääne osakonda juhib alates 1. septembrist Veiko Germann. Seni osakonda juhtinud Priit Pastarusel täitus teine järjestikune ametiaeg ning ta jätkab kaitsepolitseis.

Veiko Germann töötab kaitsepolitseis 2013. aastast. Varem teenis ta Eesti riiki politseis: politseiametnikuks sai ta 1998 ning viimane ametikoht PPAs oli keskkriminaalpolitsei talituse juht.

Kaitsepolitsei täpsem struktuur on seaduses sätestatud riigisaladusena, avalikud on piirkondlikud üksused: Lääne, Lõuna ning Virumaa osakond. Piirkondliku osakonna direktor nimetatakse ametisse viieks aastaks, direktori kohustusi saab täita kahel järjestikusel ametiajal.