Kaitsepolitseinike lugemissoovitused

2021. aastal jagame iga kuu lugemissoovitusi.

Kaitsepolitseinik R. soovitab

Clive Hamilton 
SILENT INVASION

Hamiltoni põhjalike näidete esitamine Hiina kommunistliku partei mõjutegevuse imbumise kohta Austraalia poliitikasse, haridusse ja teistesse ühiskonnasfääridesse on ülimalt kriitiline punast lippu lehvitav akt. See annab selge arusaama, milliste vahendite ja strateegiatega HKP tegutseb ning millisena nähakse oma rolli maailmas. „Silent Invasion“ võiks olla kohustuslik lugemine igale Eesti poliitikule ja majandushaile, eelkõige selleks, et õppida maailmalaval Hiinaga võrdväärselt mängima.