Riigiprokuratuur ja Kaitsepolitseiamet lükkavad ümber tänases Postimehes avaldatud valeväited

Riigiprokuratuur ning Kaitsepolitseiamet juhivad tähelepanu, et täna (07.09.2018) avaldatud Postimehe artikkel „Riigireetmine paljastus Viimsi tühermaal“ (autor Risto Berendson) sisaldab hulgaliselt ekslikke ja eksitavaid väiteid.

Postimehe anonüümsetele allikatele viitav artikkel eksib nii kinnipidamise asjaolusid kirjeldades kui ka teabes, mis kirjeldab kaitsepolitsei ja ka kahtlustatava, Denis Metsavase tegevusi enne kinni pidamist. Samuti ei vasta tõele Denis Metsavase ning tema isa Pjotr Volini tegevuste jaotuse kirjeldus. Küll saame kinnitada, et tegemist on kaitsepolitsei videos nähtava asukohaga.

Toome välja väited artiklist, mis konkreetselt on ekslikud ja eksitavad:

Kaitsepolitsei vastuluurajad said sel hommikul seal tühermaal lõpuks ometi kinnituse oma mõnda aega tagasi tekkinud kahtlusele: kaitseväe peastaabi «mutt» ehk riigireetur on staabi planeerimisohvitser Deniss Metsavas.

Kapo vastuluureüksuse parimad pead olid «muti» paljastamiseks teinud viimasel ajal suuri pingutusi, kuid sel hommikul jäi Metsavas neile seal tühermaal väidetavalt vahele otse teolt. 

See «vahelejäämine» nõudis juba seda, et siiani julgeolekuasutuste seaduse ja nn teabehanke korras Metsavase suhtes toimunud info kogumine tuli kibekähku vormistada riigiprokuratuuris kriminaalmenetluseks. 

Metsavas pidi sel hetkel aru saama, et see polegi mingi rutiinne kontroll: politseiauto tagaistmele surumise eel pandi majoril igaks juhuks käedki raudu.

Seejärel suundus seltskond kõrvalasuvasse võsasse, et veenduda selles, mille kaitsepolitseinikud varahommikul eemalt visuaalse vaatluse põhjal tuvastanud olid. Võsas asus väidetavalt Metsavase «surnud postkast» – koht, kuhu reeturid oma hiljem justkui muuseas sündmuskohale ilmuvale kontaktisikule salajast infot jätavad.

Major Metsavase kontaktisik oli väidetavalt tema isa, endine Nõukogude piirivalvur Pjotr Volin. Kapo teadis seda ja nii ei pidanud eriteenistus n-ö Vene sõjaväeluure müstilise kaastöötaja paljastamiseks enam kohapeal üleliia pingutama. „Metsavas ja Volin mõistsid, et kõige eitamine oleks mõttetu. Nad rääkisid nii GRUga alanud pealtnäha süütust esimesest kontaktist ja kõigest hiljem järgnenust. See kirjeldus hõlmab aastatepikkust suhtlust Venemaa eriteenistusega.

Postimehe artiklis avaldatud valeväiteid ei pärine prokuratuurist ega kaitsepolitseist, samuti pole Postimees nendele väidetele küsinud kummaltki asutuselt ka kinnitust. Avaldatud valeväiteid ei pea prokuratuur ja kaitsepolitsei võimalikuks täpsemalt kommenteerida, kuna ei pea mõistlikuks, et valeväiteid avaldades saabki survestada õiguskaitseasutusi avaldama rohkem teavet kui uurimise seisukohalt praegu on otstarbekas.

Samuti ei tähenda, et artiklis avaldatud ümberlükkamata laused vastaksid kaitsepolitsei ja prokuratuuri kinnitusel tõele.

Riigiprokuratuur ja Kaitsepolitseiamet on kõnealuse juhtumi kohta andnud avalikkusele proportsionaalselt nii palju informatsiooni, kui on olnud võimalik ilma julgeolekuasutuste tööd, kohtueelset menetlust ning ausat kohtupidamist kahjustamata.

Anname avalikkusele täiendavat informatsiooni kohe, kui see on võimalik ja põhjendatud.

Kaarel Kallas
Avalike suhete nõunik
Riigiprokuratuur
5788 0640

Harrys Puusepp
pressiesindaja
Kaitsepolitseiamet
612 1406/ 5090170
[email protected]